سرفصل های آموزش آسانسو
 • ثبت نام

سرفصل های آموزش آسانسو

سرفصل های مورد بحث در آموزش آسانسور در شرکت فنی مهندسی آسانسور سامان

 • آموزش تنظیم مجدد درب کابین آسانسور
 • آموزش رفع خرابی کلی آسانسور
 • آموزش تنظیم مجدد دربهای طبقه های مختلف
 • آموزش رفع خرابی کلی آسانسور
 • تست پاراشوت و تنظیم کامل آن
 • آموزش رفع خرابی انواع تابلو فرمان آسانسور
 • آموزش نقشه خوانی انواع تابلوفرمان
 • آموزش کامل تعویض کفشک های راهنما
 • آموزش تنظیم ملحقات درب لولایی
 • آموزش تنظیم مجدد کابین های آسانسور
 • چک کردن روغن ریل ها و روغن موتور
 • سرویس و نگهداری کامل آسانسور

S5 Box

Login

Register

You need to enable user registration from User Manager/Options in the backend of Joomla before this module will activate.
لوازم یدکی ماکسیما